Dodaj do ulubionych
 
Usuń z ulubionych

Gay-Lussac za Kalkulator prawo

Gay-Lussac za Kalkulator Prawo pozwala obliczyć początkowe i końcowe objętość i temperaturę gazu z równania prawa Gay-Lussac użytkownika.

Jaki parametr obliczyć z prawa Gay-Lussac za

Ciśnienie początkowe (Pi):
Temperatura początkowa (Ti):
Ciśnienie końcowe (PF):
Skutkować w:
Oblicz temperaturę końcową
Prawo Gay-Lussaca stanowi, że ciśnienie stałej masy gazu doskonałego przy stałej objętości jest wprost proporcjonalna do temperatury bezwzględnej:
Prawo Gay-Lussaca
gdzie Pi - początkowe ciśnienie, Ti - temperatura początkowa, Pf - ciśnienie końcowe, Tf - temperatura końcowa.