Dodaj do ulubionych
 
Usuń z ulubionych

Kalkulator równanie gazu doskonałego prawa

Idealny Prawo gazowe Kalkulator równanie pozwala na obliczenie ciśnienia, objętości, temperatury i moli gazu z równania stanu gazu idealnego.

Oblicz objętość, temperaturę, ciśnienie lub moli gazu

       
Temperatura:
Nacisk:
Mole: Kret
Skutkować w:
Stanu gazu doskonałego wskazuje, że produktem ciśnienia i objętości gazu jest proporcjonalna do iloczynu temperatury i masę molową gazu; PV = nRT, gdzie P - ciśnienie gazu, V - objętość gazu, n - masa molowa gazu, T - temperatura gazu, R - uniwersalna stała gazowa = 8.314 Jouls/(mole*K)