Dodaj do ulubionych
 
Usuń z ulubionych

Kalkulator Koncentracja

Stężenie molowe stężenie Kalkulator formuła pozwala obliczyć stężenie molowe, masę związku, objętości i ciężarze cząsteczkowym roztworem chemicznym.

Wybierz parametr rozwiązanie, które chcesz obliczyć

Stężenie:
Tom:
Masa Wzór:
Dalton lub zunifikowany jednostka masy atomowej jest standardową jednostką, która służy do wskazywania na masę atomową lub molekularnym skalę.
1 Dalton = 1.660 539 040(20) * 10-27 kg.
daltonów
Skutkować w:
Oblicz masę związku
Molarność lub stężenie molowe roztworu jest liczba moli substancji rozpuszczonej w jednym litrze roztworu.
Wzór do obliczenia masy związku w roztworze:
Masa (g) = objętość (l) x Stężenie (molowy) x Formuła waga (daltonów)