Dodaj do ulubionych
 
Usuń z ulubionych

Przyspieszenie styczne Kalkulator formuła

Prędkość styczna Kalkulator formuła pozwala obliczyć przyspieszenie styczne poruszającego się obiektu poprzez zmianę prędkości w czasie.

Obliczać styczny przyspieszenie, prędkość i czas

Prędkość początkowa (V0):
Końcowa prędkość (V1):
Czas (T):
Przyspieszenie styczne jest wielkością wektora jest szybkość zmian prędkości obwodowej przedmiotu poruszającego się po orbicie kołowej lub ścieżki. jest skierowana stycznie do toru ciała.

Formuła styczna przyspieszenia


gdzie V0, V1 - Początkowa i prędkość końcowa, t - czas ruchu