Dodaj do ulubionych
 
Usuń z ulubionych

Masa molowa kalkulator

Kalkulator Masa molowa gazu, obliczanie ONLINE - pozwala obliczyć masę molową gazu o danej objętości, wagi, temperatury i ciśnienia gazu.

Wybierz gazu z listy lub wprowadzić parametry

  
Gaz:
Obliczyć masę molową powietrzu
Masa cząsteczkowa jest właściwością fizyczną zdefiniowano jako masę danej substancji podzielonej przez ilość substancji, więc ciężar jednego mola substancji. masa cząsteczkowa jest określana z idealnego prawa gazowego (równanie Mendelejewa-Clapeyrona)
gdzie - Ciśnienie gazu, - Objętość molowa, - Masa gazu, - masa cząsteczkowa, - Uniwersalna stała gazowa, - Temperatura bezwzględna